مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1392
    کارشناسی حسابداری بازرگانی
    گرایش حسابداری /دانشگاه جهاد دانشگاهی خوزستان / معدل 14.68

پیشینه شغلی

  • اسفند ۱۳۹۲ تا اردیبهشت ۱۳۹۵
    شرکت به نما تراز دز
    مالی و حسابداری/ حسابدار
https://.com