مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی
  گرایش معادلات دیفرانسیل /دانشگاه صنعتی سهند تبریز / معدل 16
 • 1388 تا 1391
  کارشناسی ریاضی کاربردی
  /دانشگاه طبرستان چالوس / معدل 15

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  مقاله علمی پژوهشی با عنوان فرمول صریح برای محاسبه ماتریس نمایی با استفاده از یک سری تیلور در کنفرانس ریاضی ایران دانشگاه خوارزمی کرج

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • حسابداری
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Matlab
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • latex
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com