مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه ادیبان گرمسار
 • 1386 تا 1390
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد کاشان

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  سازمان صدا و سیما باشگاه رادیویی جوان
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ تهیه کننده
 • فروردین ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۱
  سازمان صدا و سیما شبکه رادیویی جوان
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ گوینده
 • فروردین ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۱
  سازمان صدا و سیما شبکه رادیویی جوان
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ گزارشگر
 • فروردین ۱۳۸۷ تا فروردین ۱۳۸۹
  سازمان صدا و سیما - باشگاه شبکه رادیویی جوان
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ گوینده
 • فروردین ۱۳۸۶ تا فروردین ۱۳۸۸
  شرکت مهندسین تکوین آرمه
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مشاور IT
https://.com