مختصری از من

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  آژانس هواپيمايي
  مدير فروش داخلي

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • تیکتینگ
  100% Complete
  عنوان مدرک: Basic-intermediate-homac-eticket

ابزار و نرم افزار

 • گابریل-سپهر
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تیکتینگ
  100% Complete
  عنوان مدرک: Basic-intermediate-homac-eticket
https://.com