مختصری از من

مسلط به کارهای ویراستاری مربوط به پایان نامه های علوم پزشکی
نگارش مقالات و طرحهای تحقیقاتی

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی
  /دانشگاه علوم پزشکی همدان / معدل 17

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  Academic Journal of Surgery
  مسئول دفتر/ Internal Manager
 • اسفند ۱۳۸۸ تا اسفند ۱۳۹۵
  شبکه بهداشت و درمان
  / کارشناس بیماریها

  توضیحات: & مراقب سلامت مرکز جامع سلامت با کد پرسنلی 10706024

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  Dehdari T, Yarahmadi R, Taghdisi M, Daneshvar R, Ahmad Poor J. The Relationship between Meaning in Life and Depression, Anxiety and Stress Status among College Students of Iran University of Medical Sciences In 2013. Iranian Journal of Health Education and Health Promotion. 2013;1(3):83-92. MohammadReza Saatian, Jamal Ahmadpour. Epidemiological Study of Head Trauma and its Trend in developing country, regional trauma center , in Process ( http:res.umsha.ac.ir) Jamal Ahmadpour, Jalal Poroolajal, AliReza Soltanian, Yones Mohammadi, Prevalence of Problematic Internet Use Disorder and Associated Factors among Students of Iranian Medical Universities, {Thesis} inProcess ( http:res.umsha.ac.ir) 1. Ahmadpoor J, Asghari S, Soltanian A. Evaluation of Validity and Reliability of the Persian Version of the Problematic Internet Use (PIU) Questionnaire. Iranian Journal of Epidemiology. 2014;1111(0):0-.

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • گواهی شرکت در کارگاههای :
 • کارگاه پروپوزال نویسی ؛ کمیته پژوهشی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران 6-7/8/93
 • کارگاه SPSS و آنالیز آماری ؛ کمیته پژوهشی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران 30/7/93
 • آشنایی با پایگاه¬های اطلاعاتی بالینی PubMed ؛ مدرس دکتر محمدرضا امینی 17/9/94
 • نگارش و انتشار مقالات علمی؛ مدرس دکتر منوچهر کرمی 26/11/94
 • آشنایی با نرم افزار EndNote ؛ مدرس دکتر مصطفی لیلی 25/11/94
 • آشنایی با مرور ساختارمند (Systematic Review) ؛ مدرس دکتر جلال پورالعجل 29-30/2/95
 • * مشاوره پایان نامه مقاطع ارشد و دکتری
 • * مشاوره طرح تحقیقاتی
 • * مشاوره نگارش مقاله

ابزار و نرم افزار

 • SPSS
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارگاه SPSS و آنالیز آماری ؛ کمیته پژوهشی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران 30/7/93
 • STATA
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره دو واحدی تحلیل اماری در اپیدمیولوژی
 • EndNote
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارگاه آشنایی با نرم افزار EndNote ؛ مدرس دکتر مصطفی لیلی 25/11/94
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL2
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک: LCDL2
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL2
 • ArcGIS
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com