مختصری از من

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر و نرم افزار
  گرایش نرم افزار /دانشگاه صنعتی اصفهان
 • 1395 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
  گرایش xxxx /دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۷۴ تا هم اکنون
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ عضو هیات علمی گروه کامپیوتر

  توضیحات: مدیریت گروه کامپیوتر
  معاونت دانشجویی
  عضویت در شورای آموزشی معاونین دانشجویی منطقه
  معاونت آموزشی (در طی یک دوره همزمان با مسئولیت آموزشی عضو کمیته ITC شهرستان مبارکه)
  عضویت در شورای آموزشی معاونین آموزشی منطقه

 • بهمن ۱۳۷۲ تا هم اکنون
  دانشگاه آزاد اسلامی
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس کامپیوتر

  توضیحات: توسعه نرم افزار موجود در واحد دانشگاهی
  طراحی و پیاده سازی سیستم ثبت نام online
  طراحی و پیاده یازی سیستم پرسنلی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
 • 1374
  از سال 1374 تا کنون در گروه کامپیوتر استاد راهنما بیش از صدها پروژه دانشجویی بوده و همچنین استاد راهنما و ناظر بیش از صدها کارآموزی دانشجویی بوده ام که همگی در زمینه IT بوده که سهم بیشتر مربوط به سیستم های پایگاه داده ای است

پروژه ها

 • 1395
  سیستم حمل و نقل کالا
  طراحی و پیاده سازی
 • 1395
  سیستم حسابداری
  طراحی و پیاده سازی
 • 1395
  سیستم کلینیک درمانگاهی
  طراحی پیاده سازی

افتخارات

 • 1395
 • 1395
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 • 1395
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
  100% Complete
  عنوان مدرک: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ابزار و نرم افزار

 • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  100% Complete
  عنوان مدرک: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک: xxxx
دانش تخصصی
 • سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
  100% Complete
  عنوان مدرک: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
https://.com