مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ارشد مدیریت
  گرایش برنامه ریزی و توسعه گردشگری /دانشگاه شیخ بهایی اصفهان / معدل 17

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  دانشگاه پیام نور
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ مدرس مدعو

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  - بررسي تأثيرات اقتصادی گردشگري بر توسعه اشتغال(مطالعه موردی روستای کندوان) 1393. مقاله برتر. - اولویت بندی جاذبه های گردشگری بر اساس پتانسیل¬های جذب گردشگرمطالعه موردی شهرستان تبریز1393 مقاله برتر. - بررسی نقش شهرداریها در مدیریت و برنامه ریزی توسعه پایدار گردشگری شهری( در حال داوری) مستخرج از پایان نامه.. 1392. علمی پژوهشی. - تحلیل راهبردی برنامه ریزی توسعه گردشگری شهری با استفاده از مدل سوات. همایش ملی. دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین. چاپ در مجله الکترونیکی علمی CIVILICA.1392 - بررسی نقش مدیریت شهری در دستیابی به توسعه و کیفیت پایدار گردشگری شهری مورد مطالعه اصفهان. همایش ملی. چاپ در مجله الکترونیکی علمی CIVILICA. 1392 - راه¬کارهای توسعه گردشگری روستایی با استفاده از مدل سوات. مورد مطالعه استان کردستان. مقاله برتر در همایش نقش جغرافیا در برنامه ریزی محیطی دانشگاه پیام نور سقز.1390 - راهبردهای توسعه گردشگر منطقه اورامان تخت با استفاده از مدل سوات. همایش نقش جغرافیا در برنامه ریزی محیطی دانشگاه پیام نور سقز.1390 - گردشگری مذهبی و تأثیر آن بر توسعه روستایی(مورد مطالعه: زیارتگاه نگل). همایش ملی. چاپ در مجله الکترونیکی علمی CIVILICA. 1391 - آموزش نیروی انسانی د صنعت گردشگری ایران، برنامه ریزی ، سیاستها و شیوه¬ها. همایش ملی. چاپ در مجله الکترونیکی علمی CIVILICA. 1391 - صنعت گردشگری ایران، فرصتی برای کارآفرینی. همایش ملی. چاپ در مجله الکترونیکی علمی CIVILICA. 1391 - طراحی مسیر گردشگری ادبی در حوزه شرق ایران(مورد مطالعاتی: استان خراسان رضوی). همایش ملی. چاپ در مجله الکترونیکی علمی CIVILICA. 1391 - اکوتوریسم، رهیافتی نو جهت دستیابی به توسعه پایدار. همایش ملی. چاپ در مجله الکترونیکی علمی CIVILICA. 1391 - ارزیابیو سنجش پایداری زیست محیطی توسعه گردشگری در مناطق روستایی( مطالعه موردی: روستاهای بخش شاهو در شهرستان روانسر). همایش ملی. چاپ در مجله الکترونیکی علمی CIVILICA. 1391 - راهبردهای استراتژیک توسعه پایدار گردشگری شهری با توجه به نقش شهرداریها( مورد مطالعه شهرستان سنندج).1392 - An introduction into The Ecotourism Potentials of Iranian wetlands with a biological Sustainability approach ( Case stady : Miankaleh Wetland). The 1 international Conference on Environmental Crisis and Solutions.جزیره کیش. 1391

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com