مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  دیپلم اموراداری
  / معدل 15.48

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  مربی آموزشگاه مروارید - دروس بیمه بایگانی و ماشین نویسی فارسی و لاتین - برنامه نویسی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی
  60% Complete
  عنوان مدرک: رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی مقدماتی و پیشرفته

ابزار و نرم افزار

 • حسابداری مالی - همکاران سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی
  60% Complete
  عنوان مدرک: رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی مقدماتی و پیشرفته
https://.com