مختصری از من

مهمترین دلیل تسلط در فروش مشتری مداری وایجادروابط دوستانه با راستگویی وصداقت میباشد،که خوشبختانه پیرو این راه می باشم.

سوابق تحصیلی

 • 1380 تا 1383
  فوق دیپلم صنایع چوب وکاغذ
  گرایش سازه های چوبی.فنی /دانشگاه دانشکده تربیت دبیر فنی صومه سرا / معدل 14

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۴
  شرکت دارویی بهستان پخش
  بازاریابی و فروش/ ویزیتور علمی وفروش

  توضیحات: بخاطر حقوق کم وپرداخت نکردن ایاب وذهاب وماموریت مجبور به ترک شرکت شدم،چون قبلا ویزیت تلفنی بود وبعد ازحضوری شدن تغییری درحقوق ایجاد نشد

 • اردیبهشت ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۳۹۳
  شرکت دارویی آدوراطب
  بازاریابی و فروش/ ویزیتور

  توضیحات: بعد از سال 93در شرکت دارویی بهستان پخش ویزیتور وویزیت علمی میکردم تا پایان سال94

افتخارات

 • 1393
  در شرکت ادوراطب بین سه نفر ویزیتور ،در امر فروش نفر اول بودم

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • دوست دارم با تیمی که کار میکنم هر هفته یکبار برنامه استخریاشنا داشته باشیم
 • فعالیتهای ورزشی،برنامه تیمی هفتگی برای استخر وکوهنوردی
 • برنامه هفتگی با همکارام برای استخر یا کوهنوردی.

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • نسخه خوانی
  100% Complete
  عنوان مدرک: سه سال سابقه کار در داروخانه

ابزار و نرم افزار

 • PDMS
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نسخه خوانی
  100% Complete
  عنوان مدرک: سه سال سابقه کار در داروخانه
https://.com