مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1395
    کارشناسی مديريت بازرگاني
    /دانشگاه دانشگاه كردستان

نقاط قوت رفتاری

  • ارتباطات
  • تعهد و انگیزه خدمت
  • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
  • مشتری مداری
https://.com