مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  دیپلم دیپلم

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • بازرس تست غیز مخرب
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • بازرس تست غیز مخرب
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com