مختصری از من

یادگیری طراحی وب سایت به صورت حرفه ای، تقویت زبان انگلیسی و فعالیت های فرهنگی و مذهبی از اولویت های زندگی من است.

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  فوق دیپلم کامپیوتر
  /دانشگاه شهید شمسی پور

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  راییکا گرافیک
  هنر/طراحی/ چاپ و تبلیغات

پروژه ها

 • 1394
  سون الکتریک
  طراح سایت

  توضیحات: sevenelectric.ir

 • 1393
  ستاد دیه استان تهران
  طراح سایت

  توضیحات: tehipro.ir

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فعالیت به عنوان نویسنده در سایت Deldadegan.ir
 • فعالیت به عنوان نویسنده در سایت Deldadegan.ir
 • فعالیت به عنوان نویسنده در سایت Deldadegan.ir

دانش تخصصی

 • html
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • css
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • javascript
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • jquery
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • bootstrap
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • wordpress
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SEO
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • direct admin, cpanel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی قالب وردپرس
  20% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • InDesign
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • corel
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • html
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • css
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • javascript
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • jquery
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • bootstrap
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • wordpress
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SEO
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • direct admin, cpanel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی قالب وردپرس
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com