مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1391
  کارشناسی علوم اقتصادي
  گرایش بازرگاني /دانشگاه آزاد شيراز

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۵
  بانك ملت
  بازاریابی و فروش/ هميار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حرفه كارمند مقدماتي فروش خدمات مسافرتي
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • حسابداری
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حرفه كارمند مقدماتي فروش خدمات مسافرتي
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com