مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی عمران
  گرایش عمران عمران /دانشگاه صنعتی شریف

ابزار و نرم افزار

 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SAP 2000
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Python
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com