مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی انرژی
  گرایش تجدیدپذیر /دانشگاه پژوهشگاه مواد و انرژی
 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
  گرایش اجرایی /دانشگاه سازمان مدیریت صنعتی
 • 1386 تا 1390
  کارشناسی متالورژی صنعتی
  گرایش استخراجی /دانشگاه صنعتی امیرکبیر / معدل 14.5

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا آذر ۱۳۹۳
  ساوند
  منابع انسانی/ مدیر داخلی

  توضیحات: تنظیم قرارداد ها - طرح تجاری - تحقیقات بازار
  مدیریت پروژه و خدمات نرم افزاری ارائه شده
  مدیر منابع انسانی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۳
  سورنا
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش

  توضیحات: کارشناس فروش محصولات نرم افزاری از قبیل، مدیریت آموزش - اتوماسیون اداری - هوش تجاری - مدیریت هوشمند کسب و کار و ... پکیج های اداری و مدیریت آموزش
  کارشناس تحقیق بازار در زمینه فرصت های بازار کاشی و تهیه طرح تجاری

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Photoshop - Corel - Illustrator- Indesign
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MATLAB
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Abaqus
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آلمانی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com