مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
  گرایش طراحی و پیاده سازی شبکه های کامپیوتری /دانشگاه مرکز آموزش و پزوهش صنایع ایران- علمی کاربردی / معدل 17
 • 1383 تا 1386
  فوق دیپلم کامپیوتر
  گرایش مهندسی فناوری اطلاعات /دانشگاه جامع علمی کاربردی / معدل 17

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  گروه صنعتی اطلس
  سخت افزار و شبکه/ مشاور و راه اندازی سرویس های شبکه
 • فروردین ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  پلی فکتوری
  سخت افزار و شبکه/ مشاور و راه اندازی سرویس های شبکه
 • شهریور ۱۳۸۶ تا هم اکنون
  شرکت هوایار
  سخت افزار و شبکه/ سرپرست IT
 • تیر ۱۳۸۶ تا شهریور ۱۳۸۶
  شرکت سپهر الکتریک
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس شبکه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • MCSA 2012
  80% Complete
  عنوان مدرک: مهندسی شبکه
 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک: sql administrator certification
 • Kerio Control
  80% Complete
  عنوان مدرک: Firewall-IPS-IDS
 • VMware VCPx
  80% Complete
  عنوان مدرک: VIRTUALIZATION
 • Microsoft Exchange Server
  80% Complete
  عنوان مدرک: MAIL SERVER
 • MDEAMON
  80% Complete
  عنوان مدرک: MAIL SERVER
 • Cisco CCNA
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • HP ProLiant SERVER
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ITILv3
  80% Complete
  عنوان مدرک: سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
 • MCAfee
  80% Complete
  عنوان مدرک: ePolicy Orchestrator
 • PRTG
  80% Complete
  عنوان مدرک: مانیتورینگ
 • رفتار سازمانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • امنیت شبکه
  60% Complete
  عنوان مدرک: Encryption via certificate
 • مبانی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Wireless Networking
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network Design
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Passive Network
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network+
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Symantec Backup Exec
  100% Complete
  عنوان مدرک: (Symantec Backup Exec ( Backup of physical servers

ابزار و نرم افزار

 • مهارت های هفت گانه ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Windows
  100% Complete
  عنوان مدرک: ALL EDITION
 • Configure DHCP Service
  100% Complete
  عنوان مدرک: Dynamic Host Configuration Protocol Services
 • GPO
  100% Complete
  عنوان مدرک: Group Policy Management
 • (AD DS (Domain & Forest Design with Trust Relation ,Site Replication, DNS Design
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Veeam Backup & Replication
  100% Complete
  عنوان مدرک: (Veeam Backup & Replication (Any Type of Virtual Machines & Email Server
 • IIS
  100% Complete
  عنوان مدرک: Internet Information Services ( IIS )
 • Internet Printing By IIS
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • MCSA 2012
  80% Complete
  عنوان مدرک: مهندسی شبکه
 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک: sql administrator certification
 • Kerio Control
  80% Complete
  عنوان مدرک: Firewall-IPS-IDS
 • VMware VCPx
  80% Complete
  عنوان مدرک: VIRTUALIZATION
 • Microsoft Exchange Server
  80% Complete
  عنوان مدرک: MAIL SERVER
 • MDEAMON
  80% Complete
  عنوان مدرک: MAIL SERVER
 • Cisco CCNA
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • HP ProLiant SERVER
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ITILv3
  80% Complete
  عنوان مدرک: سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
 • MCAfee
  80% Complete
  عنوان مدرک: ePolicy Orchestrator
 • PRTG
  80% Complete
  عنوان مدرک: مانیتورینگ
 • رفتار سازمانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • امنیت شبکه
  60% Complete
  عنوان مدرک: Encryption via certificate
 • مبانی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Wireless Networking
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network Design
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Passive Network
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network+
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Symantec Backup Exec
  100% Complete
  عنوان مدرک: (Symantec Backup Exec ( Backup of physical servers
https://.com