مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه علوم وتحقیقات / معدل 17.2

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • ICDL1,2
  60% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه فنی حرفه ای

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL1,2
  60% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه فنی حرفه ای
https://.com