مختصری از من

به شدت علاقه مند به فعاليت در محيطي هستم كه انتظاراتش به مراتب بيشتر از سطح دانشي مهارتي من باشد،اين موضوع محرك جدي در مسير رشد فرديم محسوب ميشود،سرعت كار بهم انگيزه مضاعف ميده و كندي و نديد بازخورد مشخص كسلم ميكنه و حالم رو ناخوش.

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1392
  کارشناسی مهندسي عمران
  گرایش عمران - عمران /دانشگاه غيرانتفاعي پارسيان / معدل 13
 • 1386 تا 1388
  فوق دیپلم عمران
  گرایش كارهاي عمومي ساختمان /دانشگاه آزاد اسلامي كرج / معدل 14

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  مهندسين مشاور آزمون سازه كاسپين
  مهندسی عمران/ معماری/ كارشناس فني آزمايشگاه ژئوتكنيك،بتن و آسفالت
 • مهر ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۴
  مهندسين مشاور گرانول خاك پي
  مهندسی عمران/ معماری/ مسئول كنترل كيفي بتن
 • آذر ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۳
  مهندسين مشاور آروين طرح سپاهان
  مهندسی عمران/ معماری/ كارشناس فني آزمايشگاه ژئوتكنيك،بتن و آسفالت
 • مرداد ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۲
  مهندسين مشاور آزمون سازه كاسپين
  مهندسی عمران/ معماری/ كارشناس فني آزمايشگاه ژئوتكنيك،بتن و آسفالت
 • اردیبهشت ۱۳۹۱ تا اسفند ۱۳۹۲
  مهندسين مشاور آروين طرح سپاهان
  مهندسی عمران/ معماری/ كارشناس فني آزمايشگاه ژئوتكنيك،بتن و آسفالت
 • مرداد ۱۳۹۰ تا تیر ۱۳۹۱
  مهندسين مشاور آروين طرح سپاهان
  مهندسی عمران/ معماری/ كارشناس فني آزمايشگاه ژئوتكنيك،بتن و آسفالت

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com