مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش تکنولوژی نرم افزار /دانشگاه موسسه غیرانتفاعی جابربن حیان رشت / معدل 15

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۳ تا تیر ۱۳۹۵
  جهاد کشاورزی
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ برنامه نویس وب

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدریس برنامه نویسی در آموزشگاه های کامپیوتر

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • PHP
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Laravel Framework
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CodeIgniter Framework
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML/CSS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MySQL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Git
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • PHP
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Laravel Framework
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CodeIgniter Framework
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML/CSS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MySQL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Git
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com