مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم ازار /دانشگاه مهر اراک / معدل 15.12
 • 1388 تا 1391
  فوق دیپلم کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه ملی خرم آباد / معدل 12.72

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com