مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1395
    کارشناسی حسابداری
    گرایش مالی /دانشگاه آزاد
https://.com