مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1395
  کارشناسی ارشد مدیریت مالی
  گرایش مالی /دانشگاه تهران / معدل 17
 • 1390 تا 1394
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه تهران / معدل 17

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت بین المللی فکور
  مالی و حسابداری/ کارشناس حسابداری

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com