مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد میکروبیولوژی
  /دانشگاه علوم تحقیقات ساوه / معدل 16
 • 1385 تا 1390
  کارشناسی بیولوژی
  گرایش میکروبیولوژی /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی رودهن-

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۲ تا مرداد ۱۳۹۴
  آزمایشگاه پاتوبیولوژی آرمین
  پزشکی درمانی/پرستاری// کارمند

  توضیحات: 2 سال و 2 ماه در بخش های جوابدهی - پذیرش و نمونه گیری
  6 ماه به عنوان سرشیفت شیفت عصر

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  پایان نامه با عنوان بررسی هویت مولکولی کلستریدیوم پرفرنژنس تیپ B تولید کننده سم اپسیلون در نمونه های جدا شده از مدفوع بیماران مولتیپل اسکلروزیس (MS)

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تکنیک های مولکولی PCR کلنینگ الکتروفورز کشت میکروبی
  60% Complete
  عنوان مدرک: Gene cloning and Genetic engineering
 • نسخه خوانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تکنیک های مولکولی PCR کلنینگ الکتروفورز کشت میکروبی
  60% Complete
  عنوان مدرک: Gene cloning and Genetic engineering
 • نسخه خوانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com