مختصری از من

دانشجوی کارشناسی روانشناسی هستم علاقه مند به کارهای پژوهشی و عضو پاشگاه پژوهشگران جوان.با معدل کل 18

نقاط قوت رفتاری

  • تعهد و انگیزه خدمت
  • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
https://.com