مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  دیپلم علوم انسانی
 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد روانشناسی
  /دانشگاه دولتی
 • 1394 تا 1394
  کارشناسی روانشناسی
  گرایش عمومی /دانشگاه دولتی / معدل 17.35

دانش تخصصی

 • کاردانی کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • روابط عمومی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مکاتاب عمومی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارتباط با مشتری
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • اینترنت
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کاردانی کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • روابط عمومی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مکاتاب عمومی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارتباط با مشتری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com