مختصری از من

آمادگی تدریس عکاسی خبری و آشنایی با مسابقات و جشنواره های عکاسی

سوابق تحصیلی

 • 1361 تا هم اکنون
  کارشناسی عکاسی
  گرایش خبری /دانشگاه وزارت فرهنگ وارشاداسلامی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  شرکت وکسب مقام در جشنواره های مطبوعات با ارائه گزارش و مصاحبه

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • عکاسی خبری
  100% Complete
  عنوان مدرک: لیسانس

ابزار و نرم افزار

 • فتوشاپ
  40% Complete
  عنوان مدرک: _

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • عکاسی خبری
  100% Complete
  عنوان مدرک: لیسانس
https://.com