مختصری از من

پروژه ها

 • 1394
  قم فود
  هم بنیانگذار

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فعالیت های اجتماعی فرهنگی عام المنفعه
 • فعالیت های آموزشی عام المنفعه

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری

ابزار و نرم افزار

 • فتوشاپ
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تصویر سازی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • ریات تلگرام
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی وب
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com