مختصری از من

نظم انضباط کاری و همچنین روحیه کار گروهی از خصوصیات شخصی بنده می باشد و سعی بر این دارم تا تعامل گروهی را در کارم حفظ و کارهای انفرادی را نیز منظم و با ارتباط منسجم و درست انجام بدهم

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد برق
  گرایش قدرت - ماشینهای الکتریکی /دانشگاه آزاد نجف آباد
 • 1391 تا 1393
  کارشناسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه بنیان شاهین شهر / معدل 15.5
 • 1382 تا 1384
  فوق دیپلم برق
  گرایش قدرت /دانشگاه شهر مجلسی / معدل 13.5

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۹ تا هم اکنون
  هواپیماسازی ایران هسا
  مهندسی برق/ کارشناس برق
 • فروردین ۱۳۸۹ تا هم اکنون
  هواپیماسازی ایران هسا
  مسئول دفتر/ دفتردار سیاحتی زیارتی

  توضیحات: بنده همزمان در دفتر سیاحتی زیارتی و قسمت برق شاغل می باشم و همچنین مدتی را به عنوان دفتر دار معاونت مهندسی در هسا مشغول بودم

 • فروردین ۱۳۸۸ تا هم اکنون
  آزاد
  مهندسی برق/ برقکار
 • فروردین ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۸۹
  هواپیماسازی ایران هسا
  مهندسی برق/ برقکار
 • فروردین ۱۳۸۶ تا فروردین ۱۳۸۸
  سازمان آتش نشانی
  ایمنی و محیط زیست/ آتش نشان

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com