مختصری از من

از جمله ویژگی های شخصیتی اینجانب خویشتن داری و انعطاف پذیری در محیط کاری می باشد. به عنوان فردی مسئولیت پذیر و متعهد که رضایت کارفرمایان پیشین خود را دارد،تمایل به همکاری با شما را دارم .

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد مدیریت MBA
  گرایش کسب و کار /دانشگاه دانشگاه اصفهان / معدل 19.05
 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مهندسی کشاورزی
  گرایش گیاهپزشکی /دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری / معدل 14.55

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۳ تا تیر ۱۳۹۴
  مجتمع فنی آموزشی دیباگران
  مسئول دفتر/ مسئول واحد اداری
 • آبان ۱۳۹۰ تا آبان ۱۳۹۲
  شرکت ارگ افرازان تجن
  مسئول دفتر/ مدیر داخلی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  مقاله "اثربخشی کارتیمی در سازمان های خصوصی" در اولین همایش بین المللی مدیریت،اقتصادو توسعه
 • 1394
  مقاله "اثربخشی کار تیمی در سازمان های خصوصی" اولین همایش بین المللی مدیریت،اقتصاد و توسعه.

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار حسابداری کارما
  60% Complete
  عنوان مدرک: نرم افزار حسابداری کارما
 • مهارت ها ی هفتگانه
  60% Complete
  عنوان مدرک: icdl 1.2

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: top nouch
https://.com