مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1394 تا هم اکنون
    کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات
    گرایش تجارت الکترونیک /دانشگاه تهران شمال / معدل 17
  • 1391 تا 1393
    کارشناسی کامپیوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه کاسپین
  • 1388 تا 1391
    فوق دیپلم کامپیوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه بصیر ابیک

پیشینه شغلی

  • اردیبهشت ۱۳۹۴ تا هم اکنون
    های وب
    سخت افزار و شبکه/ کارشناس فنی مرکز تماس

دانش تخصصی

  • شبکه
    100% Complete
    عنوان مدرک: MCITP
  • Linux
    100% Complete
    عنوان مدرک: LPIC1
  • Linux
    100% Complete
    عنوان مدرک: LPIC2
  • Cisco CCNA
    100% Complete
    عنوان مدرک: CCNA
  • Cisco Switch
    100% Complete
    عنوان مدرک: CCNP

ابزار و نرم افزار

  • MS Office
    100% Complete
    عنوان مدرک:

زبان

  • انگلیسی
    100% Complete
    عنوان مدرک: IELTS
دانش تخصصی
  • شبکه
    100% Complete
    عنوان مدرک: MCITP
  • Linux
    100% Complete
    عنوان مدرک: LPIC1
  • Linux
    100% Complete
    عنوان مدرک: LPIC2
  • Cisco CCNA
    100% Complete
    عنوان مدرک: CCNA
  • Cisco Switch
    100% Complete
    عنوان مدرک: CCNP
https://.com