مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی ICT
  گرایش مخابرات سیار /دانشگاه پست و مخابرات تهران / معدل 13
 • 1389 تا 1391
  فوق دیپلم الکترونیک
  گرایش الکترونیک /دانشگاه آزاد واحد تهران سما / معدل 14

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۱ تا آذر ۱۳۹۱
  داده پردازی پارا سامانه پارس
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کمک مسئول پروژه
 • فروردین ۱۳۹۰ تا مرداد ۱۳۹۰
  همراه اول
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ کارآموزربخش نگه داری اس ام اس

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • داشبورد مدیریتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Telecommunications systems (سیستمهای مخابراتی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Project Management (مدیریت پروژه)
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Telecommunications systems (سیستمهای مخابراتی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • + Network
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • داشبورد مدیریتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Telecommunications systems (سیستمهای مخابراتی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Project Management (مدیریت پروژه)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com