مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه تهران جنوب / معدل 15
 • 1389 تا 1394
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه صنعتی قم / معدل 14

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  خبره پرداز پارس
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ برنامه نویس جاوا
https://.com