مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد دورود / معدل 18.54
 • 1391 تا 1393
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه غیرانتفاعی مهراروند / معدل 19
 • 1389 تا 1391
  فوق دیپلم کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد واحد آبادان / معدل 18

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
  سخت افزار و شبکه/ متصدی انفورماتیک
 • مهر ۱۳۸۹ تا دی ۱۳۹۱
  دفتر پستی 53125
  سخت افزار و شبکه/ متصدی شبکه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • پیکربندی و عیب یابی شبکه های کامپیوتری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • شبکه و سخت افزار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار رایورز
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار MSP
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی همکارن سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مسلط به عیب یابی سخت افزاری و نرم افزاری سیستم های کامپیوتری (نصب ویندوز و ...)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی کامپیوتر- سخت افزار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اسمبل سیستم‏های کامپیوتری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • فناوری اطلاعات (IT)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحلیل و طراحی نرم‌افزار
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان SQL
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت محتوا
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • پیکربندی و عیب یابی شبکه های کامپیوتری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • شبکه و سخت افزار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار رایورز
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار MSP
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی همکارن سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مسلط به عیب یابی سخت افزاری و نرم افزاری سیستم های کامپیوتری (نصب ویندوز و ...)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی کامپیوتر- سخت افزار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اسمبل سیستم‏های کامپیوتری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • فناوری اطلاعات (IT)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحلیل و طراحی نرم‌افزار
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان SQL
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت محتوا
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com