مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1395
  کارشناسی ارشد Petroleum Engineering
  گرایش Drilling and exploration /دانشگاه Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran
 • 1388 تا 1392
  کارشناسی Petroleum Engineering
  گرایش Drilling and exploration /دانشگاه Islamic Azad University South Tehran Branch

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1391
  Drilling fluids tests , Research Institute of Petroleum Industry (RIPI)
 • 1391
 • 1391
 • 1390
  Rock properties tests ,Research Institute of Petroleum Industry (RIPI)

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Drilling Office
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Land mark
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com