مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مدیریت
  گرایش صنعتی /دانشگاه پیام نور / معدل 17
 • 1387 تا 1391
  کارشناسی ریاضی
  گرایش کاربردی /دانشگاه سمنان / معدل 14

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۶
  پرشین پارس
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/ کارشناس استقرار نرم افزار ، کارشناس سیستم ها و روش ها کارشناس ارشد تحلیل داده

  توضیحات: بررسی فرایند انجام کار
  مهندسی مجدد فرایند ها
  ایجاد فرایند های جدید
  ارزیابی عملکرد
  عارضه یابی
  اموزش فرایند ها

 • بهمن ۱۳۹۳ تا تیر ۱۳۹۴
  پلییمر بوشهر
  کارشناس crm
 • دی ۱۳۹۲ تا دی ۱۳۹۳
  های وب
  کارشناس پشتیبانی
 • اسفند ۱۳۸۸ تا دی ۱۳۹۲
  شرکت تعاونی شبکه گستر درنا
  کارشناس ارشد پشتیبانی

  توضیحات: در ابتدای شروع به کارم پاسخگویی به مشترکین به مدت 1سال
  سپس تحلیل و برنامه ریزی های مربوطه ایجاد فرم های ورود خروج تحلیل و زمان سنجی ماموریت های داخل شهری
  تایید ورود خروج های کارکنان و کنترل های مربوطه و happy call

پروژه ها

 • 1395
  استقرار نرم افزار bpms
  کارشناس ارشد

  توضیحات: تحلیل فرایند ها
  ساده سازی فرایند ها
  اموزش نرم افزار bpms

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • موسیقی
 • مطالعه
 • بازدید از موزه و اماکن تاریخی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Network+
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • داده کاوی (Data Mining)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت فرآیند‌های کسب‌و‌کار (BPM)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Statistical analysis (تحلیل های آماری)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی و سازماندهی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • سیستم اطلاعات پیشرفته (MIS)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت فرآیند‌های کسب‌و‌کار (BPM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت رتباط با مشتری (CRM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visio
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • BPMN (نرم افزار مدیریت فرایند کسب و کار)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارزیابی عملکرد کارکنان
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Network+
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • داده کاوی (Data Mining)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت فرآیند‌های کسب‌و‌کار (BPM)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Statistical analysis (تحلیل های آماری)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی و سازماندهی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com