مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی مهندسی عمران
  گرایش عمران-عمران /دانشگاه دانشگاه آزاد
 • 1388 تا 1393
  کارشناسی
  /دانشگاه

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  خویش فرما
  مهندسی صنایع/ مدرس زبان و ریاضیات

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: Ielts
https://.com