مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  کارشناسی ارشد برق
  گرایش کنترل /دانشگاه آزاد اسلامی واحدمشهد / معدل 17
 • 1386 تا 1390
  کارشناسی برق
  گرایش قدرت /دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد / معدل 14
 • 1382 تا 1384
  فوق دیپلم برق
  گرایش برق صنعتی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد / معدل 16

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت سیمان سفید شرق
  مهندسی برق/ رئیس برق و ابزار دقیق
 • دی ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۳
  شرکت پادنا سمیرم
  مهندسی برق/ سرپرست نصب وره اندازی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1392
  بر آورد امکان سنجی سیستم مولد توان بادی با استفاده توربین های معلق در ارتفاعات بالا

افتخارات

 • 1380
  نفر اول مسابقات برق صنعتی در استان خراسان

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • حفاظت و رله
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس حفاظت و رله
 • PLC S7 300/400
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کار آفرینی kabمدل
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برق صنعتی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مربیگری
 • تولید برق و بخار همزمان (CHP)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • روش های نوین تدریس
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برق کار ساختمان
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برق کار صنعتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت های ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • DIGSI
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حفاظت و رله
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس حفاظت و رله
 • PLC S7 300/400
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کار آفرینی kabمدل
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برق صنعتی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مربیگری
 • تولید برق و بخار همزمان (CHP)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • روش های نوین تدریس
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برق کار ساختمان
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برق کار صنعتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت های ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com