مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  فوق دیپلم علوم تجربی
  /دانشگاه هنوز نرفتم / معدل 16

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com