مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش - /دانشگاه آزاد

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Power Point-word
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com