مختصری از من

علاقمند و نیازمند به شغل ثابت هستم

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی زیست شناسی
  گرایش عمومی /دانشگاه پیام نور واحد شهریار / معدل 14.05

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • ازمایشگاه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برق
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • مهارت های هفت گانه ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ازمایشگاه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برق
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com