مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1392 تا هم اکنون
    کارشناسی مهندسی مکانیک
    /دانشگاه تهران / معدل 14
https://.com