مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا 1388
  کارشناسی مدیریت بیمه
  /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۵
  آتیه سازان بیمه سامان
  مسئول دفتر/ مسیول ثبت و پیگیری بیمه عمر و آتش سوزی و مسافرتی
 • اردیبهشت ۱۳۹۱ تا اسفند ۱۳۹۱
  بیمه دانا
  صدور بیمه نامه
 • بهمن ۱۳۸۸ تا اسفند ۱۳۹۰
  شرکت فابیر
  روابط عمومی محتوا و رسانه/ مدیر ارتباطات

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com