مختصری از من

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • هنري،ورزشي

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • عکاسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: ديپلم
دانش تخصصی
 • عکاسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: ديپلم
https://.com