مختصری از من

اینجانب با توجه به علاقه ی بسیار به رشته ی مهندسی صنایع و با سابقه ای نزدیک ۱سال در این حوزه ، و همچنین با تکیه بر فراگیری بسیار سریع در هر زمینه ی کاری مربوط به مهندسی صنایع علی الخصوص برنامه ریزی تولید ،مشتاق همکاری تان می باشم.

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1393
  کارشناسی مهندسی صنایع
  /دانشگاه پیام نور

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۵ تا اردیبهشت ۱۳۹۶
  شرکت صنعتگران دقیق آذر
  مهندسی صنایع/ مهندس صنایع و برنامه ریز تولید

  توضیحات: پایه ریزی واحد برنامه ریزی تولید

پروژه ها

 • 1393
  طرحریزی واحدهای صنعتی در مورد شرکت صنعتگران دقیق آذر
  کارآموز
 • 1393
  کنترل کیفیت قطعه ی B1 در شرکت صنعتگران دقیق آذر
  کارآموز

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • تایپ فارسی و انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت انبار و کنترل موجودی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی تولید
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای

زبان

 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت انبار و کنترل موجودی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی تولید
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com