مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1393
  کارشناسی مهندسی صنایع
  /دانشگاه پیام نور

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۶ تا مرداد ۱۳۹۶
  شركت فرآورده هاي غذايي ماني
  مهندسی صنایع/ برنامه ريز توليد
 • شهریور ۱۳۹۵ تا اسفند ۱۳۹۵
  شركت رصد خودرو
  / PM calibration

پروژه ها

 • 1396
  راه اندازي واحد برنامه ريزي توليد براي اولين بار در شركت فرآورده هاي غذايي ماني
  مدير

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • تایپ فارسی و انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت انبار و کنترل موجودی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی تولید
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار MSP
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای

زبان

 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت انبار و کنترل موجودی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی تولید
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com