مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی کشاورزی
  گرایش صنایع غذایی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین / معدل 14.45

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • فتوشاپ
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com