مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1392 تا 1395
    کارشناسی حسابداری
    /دانشگاه

پیشینه شغلی

  • مرداد ۱۳۹۱ تا آبان ۱۳۹۶
    کارگاه برق صنعتی
    مالی و حسابداری/ امور مالی
https://.com