مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد علوم تربیتی
  گرایش مدیریت آموزشی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز / معدل 17

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: کاردانی زبان
https://.com