مختصری از من

تعهد به کار مولفه اصلی و احترام متقابل بین اعضای گروه و محیط کاری همیشه واسم اولویت دارد. انعطاف پذیری بالا در یادگیری مطالب و فن جدید برای پیشرفت در پست جدید کاری و متعهد بودن به زمان.
علاقه من به بودن در واحد پشتیبانی سیستم میباشد.

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1389
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه ازاد دزفول / معدل 13
 • 1382 تا 1385
  فوق دیپلم کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد ماهشهر / معدل 15

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۲ تا دی ۱۳۹۲
  دفتر آگهی همشهری
  بازاریابی و فروش/ فروشنده
 • دی ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۲
  آژانس هواپیمایی
  بازاریابی و فروش/ کانتر فروش

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ورزش (گروهی)
 • محیط زیست
 • کودکان کار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مهارت های جست و جو (Search)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت گردشگری
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارمندان تخصصی بند الف و ب

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهارت های جست و جو (Search)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت گردشگری
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارمندان تخصصی بند الف و ب
https://.com