مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1391
  کارشناسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه توسعه و عمران همدان
 • 1385 تا 1387
  فوق دیپلم کارهای عمومی ساختمان
  گرایش کارهای عمومی ساختمان /دانشگاه دانشکده دکتر مفتح همدان

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا مرداد ۱۳۹۶
  شرکت ساریاب سازه سراب
  مهندسی عمران/ معماری/ کارشناس دفتر فنی
 • فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت کانی گستر الوندی
  مهندسی عمران/ معماری/ سرپرست اجرا

پروژه ها

 • 1396
  کلینیک ویژه تویسرکان
  مسئول اجرا

  توضیحات: مسئول اجرای پرژه

 • 1395
  کلینیک ویژه تویسرکان
  کار شناس دفتر فنی

  توضیحات: سرپرست دفتر فنی پروژه

 • 1392
  شرکت کانی گستر الوند
  سرپرست اجرا

  توضیحات: پروژه هایی شامل چند واحد مسکن مهر ، پل 16 متری واقع در سرابی (تازه احداث) و ......

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت

ابزار و نرم افزار

 • ETABS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SAFE
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار تدکار
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com