مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مدیریت صنعتی
  گرایش صنعتی /دانشگاه پیام نور تهران / معدل 14

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۶ تا اسفند ۱۳۹۶
  شرکت لوتوس تجارت الیکا پارس
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش
 • آذر ۱۳۹۴ تا مهر ۱۳۹۶
  شرکت دستپوش
  مسئول دفتر/ کارمند اداری
 • تیر ۱۳۸۸ تا آبان ۱۳۹۴
  گالری نوین
  بازاریابی و فروش/ کارمند فروش

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقه شدید به ورزش مخصوصا به فوتبال
 • علاقه مند به کار در حوزه فروش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • تسلط به مجموعه نرم افزارهای آفیس - آشنایی کامل با مهارت های فروش
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار های آفیس
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تسلط به مجموعه نرم افزارهای آفیس - آشنایی کامل با مهارت های فروش
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com